Мікробіота кишечнику, а також пробіотики, пребіотики і синбіотики

8 min read /
Мікробіота кишечнику, а також пробіотики, пребіотики і синбіотики
 • Збалансована мікробіота кишечнику критично важлива для здоров'я. І навпаки, зміна складу і/або активності мікробіоти кишечнику (дисбіоз) сприяє розвитку захворювань
 • Цільовий вплив на мікробіоту кишечнику за допомогою пробіотиків і/ або пребіотиків може виявляти позитивні ефекти в лікуванні деяких захворювань і в профілактиці їх розвитку
 • Не всі пробіотики і/або пребіотики однакові. Клінічні ефекти та безпека застосування будь-яких пробіотиків, пребіотиків або їх комбінацій повинні вивчатися окремо 
 • Не потрібно заохочувати до використання пробіотиків або пребіотків, позитивні ефекти яких не було підтверджено документально

Мікробіота кишечнику, а також пробіотики, пребіотики і синбіотики

Мікробіота кишечнику більше не вважається другорядним органом
Термін «мікробіота кишечнику» відноситься до сукупності мікроорганізмів (бактерій, вірусів або еукаріот), що живуть у кишечнику. Ця спільнота бактерій значно впливає на процеси, пов'язані з роботою імунної системи, харчуванням, фізіологією організму [1], впливає на загальний стан здоров'я, а також вважається деякими експертами самостійним органом. У той час як мікробіоту часто продовжують називати «другорядним органом» [2], у дійсності її дослідженню приділяється все більш пильна увага. Сьогодні спостерігається особливо високий інтерес до вивчення мікробіоти, що підтверджується швидким збільшенням кількості наукових праць з цього питання і його висвітленням у неспеціалізованих виданнях, у телевізійних і радіопрограмах, а також соціальних засобах інформації.

Пробіотики
Пробіотики - це «живі мікроорганізми, які при застосуванні в адекватних кількостях є корисними для здоров'я організму-хазяїна» [5]. Пробіотиками, що найчастіше використовуються, є види Bifidobacterium і Lactobacillus, а також дріжджі Saccharomyces boulardii. До можливих основних механізмів впливу пробіотиків відносяться  наступні:

 • утворення метаболітів, таких як коротколанцюгові жирні кислоти, у більшості випадків це ацетати, пропіонати і бутирати;
 • зміна складу і/або активності мікробіоти організму-хазяїна (наприклад, за допомогою колонізації);
 • посилення цілісності епітелію і його бар'єрної функції;
 • зміна імунної системи організму-хазяїна;
 • утворення зв'язків зі слизовою або епітелієм, що створює умови для уповільнення прикріплення і/або росту патогенів;
 • утворення ферментів (наприклад, лактази для забезпечення розщеплення лактози);
 • утворення бактеріоцинів.

Короткий опис клінічних ефектів пробіотиків у дітей [6] представлено в Таблиці 1. Враховуючи, що різні штами пробіотиків виявляють різні ефекти, слід вивчати більш докладно окремі штами пробіотиків, а не дію пробіотиків у цілому. Клінічні ефекти і безпеку застосування будь-якого окремого пробіотика або комбінації пробіотиків не слід екстраполювати на інші пробіотики. Рекомендації з вибору пробіотика представлено в Таблиці 2.

Дисбіоз
Дисбіоз - це зміна складу і/ або активності мікробіоти кишечнику. Бідність видового складу мікробіоти кишечнику може служити маркером дисбіозу. Як мінімум частково дисбіоз впливає на розвиток і прогресування таких захворювань як алергія, ожиріння, синдром подразненого кишечнику, некротизируючий ентероколіт, діабет 1 типу, а також аутизм (додатково  до дії генів і екологічних факторів) [3]. Однак точні механізми цього впливу, як і раніше, невідомі. Потрібно вивчити, чи є зміни мікробіоти кишечнику причиною або наслідком зазначених захворювань. Для жодної з патологій не було виявлено специфічного складу мікробіоти. Відсутність стандартизованих методів оцінки мікробіоти може бути причиною невідповідностей у результатах досліджень. Проте у низці досліджень був зафіксований зв'язок між бідністю видового складу мікробіоти кишечнику, що може служити маркером дисбіозу, а також розвитком захворювань. З точки зору функціональної спроможності, бідність видового складу мікробіоти кишечнику асоціюється зі зменшенням кількості бактерій, що виробляють бутирати, збільшенням інтенсивності руйнування слизової, зниженням утворення водню і метану в комбінації з підвищеним утворенням сульфіду водню, а також підвищенням потенціалу нейтралізації наслідків окисного стресу [4].
Зміна мікробіоти кишечнику
Цільовий вплив на мікробіом кишечнику за допомогою пробіотиків, пребіотиків або синбіотиків може бути корисним для здоров'я людини, а також може знижувати ризик розвитку захворювань. До інших методів, не розглянутих у цій статті, належать такі, як застосування антибіотиків і трансплантація фекальної мікробіоти.

Захворювання
Приклади пробіотиків з доведеною ефективністю
Лікування гострого гастроентериту
ESPGHAN, WGO LGG*; S. boulardii (обов'язкова рекомендація) L. reuteri DSM 17938 (необов'язкова рекомендація)
Профілактика діареї, що викликається застосуванням антибіотиків
ESPGHAN
LGG; S. boulardii (обов'язкова рекомендація)
Профілактика нозокоміальної діареї
ESPGHAN
LGG (обов'язкова рекомендація)
Профілактика інфекцій дихальних шляхів
LGG
Профілактика атопічної екземи
WAO пропонує використовувати пробіотики в окремих популяціях високого ризику; однак немає суворих вказівок щодо того, який штам (штами) слід застосовувати (умовна рекомендація)
Розвиток толерантності в дітей першого року життя з алергією до білка коров'ячого молока
LGG
Профілактика некротизуючого ентероколіту
Немає чітких вказівок щодо того, який штам (штами) слід застосовувати
Інфекція H. Pylori
ESPGHAN: застосування не рекомендується
Дитячі кольки (підтримуюче лікування)
L. reuteri DSM 17938 (чітко задокументовані ефекти в дітей, що перебувають на грудному вигодовуванні)
Дитячі кольки (профілактика)
L. reuteri DSM 17938
Функціональний абдомінальний біль
LGG
Підтримка ремісії при виразковому коліті
E. coli Nissle 1917; VSL#3
Досягнення ремісії при хворобі Крона
ECCO/ESPGHAN: застосування не рекомендується
Функціональний запор
ESPGHAN/NASPGHAN: застосування не рекомендується

Пробіотики
Пробіотики - це «живі мікроорганізми, які при застосуванні в адекватних кількостях є корисними для здоров'я організму-хазяїна» [5]. Пробіотиками, що найчастіше використовуються, є види Bifidobacterium і Lactobacillus, а також дріжджі Saccharomyces boulardii. До можливих основних механізмів впливу пробіотиків відносяться  наступні:

 • утворення метаболітів, таких як коротколанцюгові жирні кислоти, у більшості випадків це ацетати, пропіонати і бутирати;
 • зміна складу і/або активності мікробіоти організму-хазяїна (наприклад, за допомогою колонізації);
 • посилення цілісності епітелію і його бар'єрної функції;
 • зміна імунної системи організму-хазяїна;
 • утворення зв'язків зі слизовою або епітелієм, що створює умови для уповільнення прикріплення і/або росту патогенів;
 • утворення ферментів (наприклад, лактази для забезпечення розщеплення лактози);
 • утворення бактеріоцинів.

Короткий опис клінічних ефектів пробіотиків у дітей [6] представлено в Таблиці 1. Враховуючи, що різні штами пробіотиків виявляють різні ефекти, слід вивчати більш докладно окремі штами пробіотиків, а не дію пробіотиків у цілому. Клінічні ефекти і безпеку застосування будь-якого окремого пробіотика або комбінації пробіотиків не слід екстраполювати на інші пробіотики. Рекомендації з вибору пробіотика представлено в Таблиці 2.

Рід, вид, штам
Слід використовувати тільки штами пробіотиків з підтвердженою ідентифікацією і генетичною стабільністю.
Приклад ідентифікації: Lactobacillus (рід) Rhamnosus (вид) GG (штам) ATCC 53103 (місце зберігання культури мікроорганізму)
Продукти, що містять декілька штамів, у порівнянні із продуктами на основі одного штаму
Пробіотик, що поєднує декілька штамів, сам по собі не гарантує більшої користі. Для кожного продукту необхідне підтвердження ефекту в ході ретельно спланованих РКД
Дата закінчення строку придатності
Виробник повинен гарантувати:
• мінімальну кількість живих клітин протягом строку придатності продукту або
• максимальну кількість живих клітин на момент випуску продукту (за відсутності гарантії життєздатності до кінця строку придатності).
Умови зберігання
• Необхідне дотримання умов зберігання, рекомендованих виробниками.
• Однакова доза не може бути ефективною для різних штамів.
Доза
• Більш висока доза не завжди корисніша.
• Розумно дотримуватися режиму лікування, ефективність якого доведена в ході ретельно спланованих і виконаних належним чином РКД для тих самих показань.
Форма продукту
Можливе додавання в суміші для штучного вигодовування, продукти харчування, харчові добавки або лікарські препарати.
Якість
Кожна суміш повинна проходити різні дослідження якості.
Доказ
Див. Таблицю 1.
Регулятори можуть обмежувати зміст заяв, що вказуються на етикетках продуктів харчування і харчових добавок.

 

Пребіотики
Пребіотик - це «субстрат, що вибірково використовується мікроорганізмами, які населяють організм-хазяїн, що забезпечують досягнення корисних ефектів для здоров'я» [7]. Одним із прикладів природних пребіотиків є олігосахариди грудного молока. Окремі олігосахариди грудного молока, такі як 2- фукозіллактоза і лакто-N-неотетраоза, сьогодні додають у деякі суміші для штучного вигодовування [8, 9]. Інулін, олігофруктоза, фруктоолігосахаридм, галактофруктоза і галактоолігосахариди є прикладами традиційно використовуваних і активно досліджуваних пребіотиків, тому що їх  застосування дозволяє збільшити вміст у стулі біфідобактерій або певних продуцентів бутирату.
У педіатричній практиці окремі пребіотики здатні виявляти такі ефекти як:

 • пом'якшення стулу, що може бути корисним для деяких дітей першого року життя і постійно відзначається у звітах досліджень з вивчення застосування сумішей для штучного вигодовування, збагачених пребіотиками (переважно, комбінації коротколанцюгових  галактоолігосахаридів і довголанцюгових фруктоолігосахаридів) [10];
 • зниження кількості епізодів інфекцій шлунково-кишкового тракту або органів дихання (підтверджено тільки в деяких дослідженнях) [11];
 • зниження кількості епізодів алергії (Всесвітня організація з вивчення алергії рекомендує використання пребіотиків у дітей першого року життя, які отримують як грудне вигодовування, так і замінники грудного молока; однак не запропоновано рекомендацій з вибору пребіотиків) [12].

Синбіотики
Пробіотики і пребіотики, що діють синергічно, називаються «синбіотики». Потенційно, синбіотики можуть виявляти більш виражений вплив на мікробіоту кишечнику, ніж тільки пробіотики або пребіотики. У порівнянні із пробіотиками або пребіотиками, є дуже мало даних з ефективності синбіотиків. У педіатричній практиці синбіотики можуть:

 • знижувати ризик сепсису (L. plantarum ATCC 202195 у комбінації із фруктоолігосахаридами знижує ризик сепсису в неонатальному періоді в країнах, що розвиваються) [13];
 • забезпечувати більш сприятливі умови для підтримуючого лікування атопічного дерматиту в дітей віком  >1 року при використанні комбінації штамів пробіотичних бактерій (але не можуть використовуватися для профілактики) [14].

Які перспективи?
Необхідно більш повне розуміння того, як мікробіота пов'язана зі здоров'ям і розвитком захворювань для того, щоб можна було розробити засоби нового покоління, що впливають на мікробіоту кишечнику. Ці засоби повинні бути оцінені  під час ретельно спланованих і виконаних належним чином рандомізованих контрольованих досліджень із використанням ефектів, важливих для клінічної практики. У педіатрії до таких ефектів відносять вплив на ризики розвитку алергії, шлунково-кишкових і респіраторних інфекцій, надлишкової ваги/ожиріння, а також неврологічного розвитку. У цей час рекомендується використовувати тільки пробіотики і/ або пребіотики з доведеною ефективністю і безпекою, а також дотримуватися режиму застосування (доза і форма, тривалість лікування), ефективність якого доведена в ході проведених належним чином досліджень із відповідним дизайном для тих самих показань.

 

Ханя Заєвська. Доктор медицини
Відділення педіатрії, Медичний університет Варшави, Варшава, Польща
hania@ipgate.pl

Search icon

Не можете знайти що шукали?

Не можете знайти що шукали?

Інші статті

Пептиди, що містяться в грудному молоці

Пептиди, що містяться в грудному молоці

Дізнатись більше
Вплив олігосахаридів грудного молока на мікробіом

Вплив олігосахаридів грудного молока на мікробіом

Дізнатись більше
article5

"Приховані реальності", що впливають на вибір і поведінку батьків відносно харчування дитини

Дізнатись більше